Samenspel

Samen kan je meer dan alleen. Als accordeonist, met een compleet orkest op schoot, vergat ik vroeger weleens dat deze waarheid ook in de muziek geldt. Vandaar dat ik veel aandacht heb voor het samen musiceren.

Dirigeren

Als leider van een orkest of een ensemble heb je veel verantwoordelijkheden: niet alleen een correcte uitvoering verzorgen, maar ook je spelers inzicht geven in de muziek, de mensen motiveren om er hun tijd en energie in te steken, ze meenemen op elke muzikale reis die een nieuw muziekstuk vraagt. Als dirigent verlies ik nooit de mens uit het oog, maar probeer ik ondertussen wel iedereen zoveel muzikale bagage mee te geven om tot een prachtige uitvoering te komen. Ik werk zowel met accordeonorkesten, zoals bijvoorbeeld De Lustige Klanken uit Bergeijk, als verschillende heterogene orkesten op muziekscholen waar ik werk.

Workshops

Ook via workshops probeer ik mensen aan te moedigen meer samen te spelen. Het vraagt andere muzikale vaardigheden van een speler om binnen een groep te functioneren, of het nu een klassiek orkest of een folkjamsessie is. Deze vaardigheden, zoals met inzicht in de muziek spelen en niet alleen de noten, improviseren en variëren, wisselen tussen begeleiding en melodie, komen aan bod in dit soort workshops.