Draagbaar theater

Eén van de mooie eigenschappen van een accordeon is dat het een draagbaar instrument is. Tja, dan krijg je soms ook bijnamen als buikorgel, pensorgel en piano à bretelles. Maar het kan ook heel mooi theater opleveren. Zie hieronder de Nederlandse formatie de Ashton Brothers, die eerst een vertederend stukje muziektheater opvoeren, met een onverwachte, sinistere wending. En de accordeon wordt prachtig gebruikt.

(PS het kan ook dansend, weet ik uit eigen ervaring)