Jaren geleden ben ik door een oom van mij uitgenodigd om op kerstochtend muziek te maken voor de patiënten van het ziekenhuis waar hij werkt. De mensen die op kerstochtend nog aanwezig zijn in het ziekenhuis, zijn alleen de patiënten met acute opnames of zij die zo ziek zijn dat ze echt niet tijdelijk ontslagen kunnen worden. De mensen die voor hen zorgen, personeel van het ziekenhuis én familie, vieren allemaal een andere kerst dan zij die ongestoord thuis mogen zijn.

Wat mooi om zo op een zo eenvoudige manier bij kunnen dragen om de wereld een beetje mooier te maken en zo het kerstkind onder ons geboren te laten worden. Ik wens iedereen toe dat we om ons heen kijken en een hand reiken aan hen die het nodig hebben. Nu met kerst… maar ook in het nieuwe jaar.

Gelukkig kerstfeest en alle goeds voor 2018!


« Terug naar het nieuwsoverzicht